Автори / източници
ГД ЕФМПП

Намерен 1 документ

Второ редовно заседание на Комитета за наблюдение на оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ГД ЕФМПП
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31