Автори / източници
Гергана Янкова

Намерени 4 документа
подредени по дата на публикуване

Спогодбите в областта на социалната сигурност, които към настоящия момент Република България е подписала с трети държави
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гергана Янкова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

Промяната на осигуряването от универсален пенсионен фонд във фонд “Пенсии” или фонд “Пенсии за лицата по чл. 69” може да бъде извършена преди отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гергана Янкова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

Условия за пенсиониране на категорийните работници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гергана Янкова
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26

Зачитане за трудов и осигурителен стаж на времето, през което непълнолетно лице е работило
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гергана Янкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31