Автори / източници
Светослав Желев

Намерени 6 документа
подредени по дата на публикуване

Трудности при приложението на чл. 229, ал. 1, т. 5 от Гражданския процесуален кодекс в сферата на деликтното право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Желев
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-20

Погасителна давност при задължения, породени от встъпване в дълг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Желев
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-20

Има ли акцесорен характер договорът за форфетинг?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Желев
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

Застрахователните лимити на обезщетението за неимуществени вреди в практиката на българските съдилища през 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Желев
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

Актуални проблеми на обезщетението за неимуществени вреди в светлината на съдебната практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Желев
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

Рефлексно действие на договорите - пряк иск и противопоставимост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Желев
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29