Автори / източници
Николай Стоянов

Намерени 13 документа
подредени по дата на публикуване

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие - Уволнение по взаимно съгласие - чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-10

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие - Прекратяване на трудовия договор, когато уволнението на работника или служителя бъде признато за незаконно или бъде възстановен на предишната му работа от съда и същият не се яви да я заеме в срока по чл
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-10

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие - Прекратяване на трудовия договор с изтичане на уговорения срок - чл. 325, ал. 1, т. 3 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-10

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие - Прекратяване на трудовия договор поради завършване на определената работа - чл. 325, ал. 1, т. 4 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-10

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие - Прекратяване на трудовия договор със завръщане на замествания на работа - чл. 325, ал. 1, т. 5 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-10

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие - Прекратяване на трудовия договор, когато длъжността е определена за заемане от бременна или от трудоустроен и се яви кандидат, който има право да я заеме - чл. 325, ал. 1, т. 6 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-10

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие - Прекратяване на трудовия договор с постъпване на работа на работника или служителя, който е избран или е спечелил конкурса - чл. 325, ал. 1, т. 8 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-10

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие - Прекратяване на трудовия договор при невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайно намалена работоспособност, или по здравни противопоказания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-10

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие - Прекратяване на трудовия договор със смъртта на лицето, с което работникът или служителят е сключил трудовия договор, с оглед личността му - чл. 325, ал. 1, т. 10 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-10

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие - Прекратяване на трудовия договор със смъртта на работника или служителя - чл. 325, ал. 1, т. 11 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-10

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие - Прекратяване на трудовия договор поради определянето на длъжността за заемане от държавен служител - чл. 325, ал. 1, т. 12 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-10

За проблемите на банковия сектор в Европа и тяхното отражение в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

Какво означава програмата на ЕЦБ за покупки на държавен дълг на вторичния пазар и как тя ще се отрази на България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31