Автори / източници
Венцислав Вечев

Намерени 7 документа
подредени по дата на публикуване

Някои счетоводни и данъчни аспекти на отчитането на вземанията от клиенти в бюджетните организации
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Вечев
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

Счетоводни и данъчни аспекти на приходите и разходите от осъществяваната стопанска дейност в бюджетните организации
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Вечев
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

Счетоводни аспекти на придобиването на дълготрайни активи при условията на финансов лизинг в бюджетните организации
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Вечев
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

Начисляване на амортизации на транспортните средства в бюджетните организации
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Вечев
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

Счетоводно отразяване на капитала в бюджетните организациии
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Вечев
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-25

Счетоводни и данъчни аспекти при отчитането на стоките в бюджетните организации
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Вечев
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

Признаване и отчитане на паричните дарения в бюджетните организации
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Вечев
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27