Автори / източници
Ивайло Василев

Намерени 10 документа
подредени по дата на публикуване

Вписване на договор за аренда в земеделието в новата съдебна практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Василев
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

Ограничават ли незаличените възбрани правото на собственост на купувача от публичната продан?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Василев
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

Искът по чл. 424 от Гражданския процесуален кодекс в практиката на Върховния касационен съд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Василев
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

Противопоставимост на възбраната на вписан договор за наем на имот или аренда на земеделска земя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Василев
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

Придобивният способ по чл. 91 от Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Василев
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

Специфики на вписванията при апорт на вещно право върху имот в търговско дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Василев
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

Въпроси относно вписванията и предмета на апорта на вещно право върху имот в търговско дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Василев
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-30

Актуални въпроси на поръчителството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Василев
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-30

Вписване на договори за особен залог върху търговско предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Василев
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

Коя е приложимата погасителна давност при договора за банков кредит?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Василев
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30