Автори / източници
Силвия Петрова

Намерен 1 документ

За правото на българските граждани да се пенсионират, без да прекъсват трудовата си дейност - коментар на Решение на СЕС от 5 ноември 2014 г. по дело C-103/13
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30