Автори / източници
Адм. съд – Пловдив

Намерен 1 документ

Решение № 945/28.06.2010 г. по адм. касац. д. № 706/2010 г., ХХІІІ с-в на Адм. съд – Пловдив
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: Адм. съд – Пловдив
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09