Автори / източници
Борислав Павлов

Намерени 80 документа
подредени по дата на публикуване

Договорите, сключени при измама, са унищожаеми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

Наследяване при отнети родителски права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

Кога и как да даваме пълномощно
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

Дарение при запазени права на ползване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

Задълженията по договор за гледане и издръжка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

Сделка при прекратено пълномощие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

Продажба на имот в нарушение на чл. 33 ЗС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

Правото на запазена част от имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

Право на наследство за децата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

Основания за определяне на по-голям дял от имуществото при развод - 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

Давност при делба на съсобствен имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

Кога и как да даваме пълномощно
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

Запазване на прехвърлен имот при добросъвестно гледане и издръжка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

Ползването на терена при отстъпено право на строеж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

Защита на правото за вещно ползване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

Завещаване на трето лице при наличие на роднини
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

Разпореждане с жилищен имот и семейно жилище
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

Лично имущество при съпружеска общност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

Наследствени права на осиновено дете
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

Валидност на завещанието след развод
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

Ползване на съсобствен имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

Продажба на дял от имот след развод
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

Вписване на наследниците в удостоверение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

Обявяване на завещанието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

Когато съделител не заплати в срок
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

Право на ползване върху дарен имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

Право на новооткрито наследство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

Прехвърляне на собствена част от имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

Наследяване след повече от 10 години брак
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

Ползване на жилище от разведен родител с предоставени родителски права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

Кога заветът е недействителен
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

Правото за разпореждане с наследствена собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

Обезщетение за ползвана обща вещ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

Разпореждане с имот след договор за делба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

Наследяване на възстановена собственост лично притежание на съпруга
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

Изричен отказ от запазена част е невъзможен
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

Кой плаща при саниране на общи части на сградата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

Въпроси и отговори по Управлението и реда в етажната собственост – 1/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

Въпроси и отговори по Управлението и реда в етажната собственост – 2/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

Въпроси и отговори по Управлението и реда в етажната собственост – 3/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

Въпроси и отговори по Управлението и реда в етажната собственост – 4/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

Ползване на жилището след развод
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

Приобретателите по договор за издръжка и гледане не могат да искат помежду си обезщетение за неизпълнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

Ако ползвателят е недобросъвестен
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

За наследяването и дарението на движими вещи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

Прекратяване на упълномощаване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

За наследствените права на преживелия съпруг, когато от брака няма деца
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

Може да се иска възстановяване на запазена част само когато тя е накърнена поради завещания и дарения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

Издръжка се дължи на прехвърлителя на имот срещу задължение за издръжка независимо от доходите му. Той има право да получава наемите от имота, щом си е запазил правото на ползване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

Недвижим имот, закупен по време на брака от единия съпруг с пари, спечелени от спортния тотализатор, е общо съпружеско имущество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

Когато един имот е придобит по време на бракоразводното дело, но още не е влязло в сила решението на съда за развод, той се смята съпружеска общност на общо основание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

Ползване на съсобствен имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

Последици от принудителното изпълнение върху общото имущество за личен дълг на единия от съпрузите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

По-голям дял от съпружеската имуществена общност може да се претендира при развод след доказване на по-големия принос при придобиването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

Въпроси и отговори по правилника за етажната собственост ­ 1/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

Въпроси и отговори по правилника за етажната собственост ­ 2/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

Въпроси и отговори по правилника за етажната собственост ­ 3/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

Въпроси и отговори по правилника за етажната собственост ­ 4/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

Приносът на съпруга при придобиването на вещи и права върху вещи през време на брака се предполага до доказване на противното
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

Наследникът с право на запазена част има право на иск за нейното възстановяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

При делбата на наследство не може да участва лице, което е недостойно да наследява
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

Общ съпружески имот е този, който едно лице получи срещу гледане и издръжка по време на брака си
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

Само низходящите, родителите и съпругът на наследодателя имат право на запазена част от наследството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2002-12-01

Относно чл. 56 от Закона за наследството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2002-11-01

Дарителят може да си запази право на ползване върху целия или част от дарения имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2002-08-01

При делба, когато уравнението на дяловете се извършва в пари, всеки от съделителите трябва да изплати сумата в определения от закона срок
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2002-08-01

Лишеният от родителски права не загубва правото да наследи починалото си дете
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2002-07-01

Съсобственикът може да прехвърли своята част от имота на трето лице срещу гледане и издръжка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2002-07-01

Възстановяването на земеделските имоти и горите става на наследниците на техния собственик
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2002-05-01

Когато в договора за дарение се поставя условие, то трябва изрично да е вписано като клауза в нотариалния акт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2002-02-01

Съпругът, дори да не е осиновил детето на своята съпруга от предишен брак, може да се разпорежда със свое имущество спрямо него
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01

Покупко-продажба на жилище при условията на съсобственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

Запазени части при дарение на низходящ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

Правото да се иска намаление на завещания се наследява
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2000-02-01

За съпружеската имуществена общност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 1999-10-01

Наследяване на земеделски земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 1999-10-01

Всеки заинтересован може да иска да се изпълнят наложените със завещанието тежести
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 1999-04-01

Осигуряване при краткотрайна услуга
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 1998-06-01

Осиновените имат право на запазена част от наследството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 1998-01-01

При наследяване по-близкият по степен и низходящите на по-близък по степен на починалия изключват по-далечния по степен
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 1998-01-01