Автори / източници
Асен Дюлгеров

Намерени 14 документа
подредени по дата на публикуване

Правото на общината на първи купувач по чл. 199 от Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Асен Дюлгеров
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-21

Преместваемите обекти - една проблемна еволюция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Асен Дюлгеров
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

Забраната за преотстъпване на общинско имущество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Асен Дюлгеров
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

Допустим ли е договор за прилагане на регулационен план
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Асен Дюлгеров
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

Доказателствената стойност на сателитните изображения в административния процес равна природа на сателитните изображения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Асен Дюлгеров
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

Решения на общинските съвети, подлежащи на оспорване и съдебен контрол
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Асен Дюлгеров
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

Коментар по АПК - Общи положения - Глава втора - Основни принципи - чл. 4 - чл. 14
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Асен Дюлгеров
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар по АПК - Производства пред административни органи - Глава четвърта - Общи разпоредби - чл. 19 - чл. 20
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Асен Дюлгеров
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар по АПК - Производства пред административни органи - Глава пета - Раздел I - Издаване на административни актове - Индивидуални административни актове - чл. 21 - чл. 64
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Асен Дюлгеров
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар по АПК - Преходни и заключителни разпоредби
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Асен Дюлгеров
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар по АПК - Общи положения - Глава втора - Основни принципи - чл. 4 - чл. 14
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Асен Дюлгеров
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар по АПК - Производства пред административни органи - Глава четвърта - Общи разпоредби - чл. 19 - чл. 20
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Асен Дюлгеров
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар по АПК - Производства пред административни органи - Глава пета - Раздел I - Издаване на административни актове - Индивидуални административни актове - чл. 21 - чл. 64
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Асен Дюлгеров
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар по АПК - Преходни и заключителни разпоредби
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Асен Дюлгеров
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09