Автори / източници
Стефан Кюркчиев

Намерени 30 документа
подредени по дата на публикуване

Коментар по ГПК - Общи правила - Глава осма - Такси и разноски - чл. 68-84 ГПК - 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Кюркчиев
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-03

Коментар по ГПК - Общи правила - Глава девета - Глоби - чл. 85-93 ГПК - 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Кюркчиев
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-03

Коментар по ГПК - Изпълнително производство - Общи положения - Глава тридесет и седма - Заповедно производство - чл. 410-425 ГПК - 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Кюркчиев
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-03

Коментар по ГПК - Общи правила - Глава осма - Такси и разноски - чл. 68-84 ГПК - 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Кюркчиев
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-03

Коментар по ГПК - Общи правила - Глава девета - Глоби - чл. 85-93 ГПК - 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Кюркчиев
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-03

Коментар по ГПК - Изпълнително производство - Общи положения - Глава тридесет и седма - Заповедно производство - чл. 410-425 ГПК - 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Кюркчиев
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-03

Невъзможност за изпълнeние - Субективна (виновна невъзможност за изпълнение)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Кюркчиев
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

Форми на неизпълнение на договора - Пълно неизпълнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Кюркчиев
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

Форми на неизпълнение на договора - Неточно неизпълнение - Лошо (некачествено) изпълнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Кюркчиев
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

Форми на неизпълнение на договора - Неточно неизпълнение - Частично изпълнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Кюркчиев
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

Искове за изменение, допълване и прекратяване на търговските договори - общи постановки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-13

Искове за изменение, допълване и прекратяване на търговските договори по чл. 299, чл. 300 и чл. 307 ТЗ - процедура
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-13

Иск за обявяване на недействителност на търговско дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-24

Иск за обявяване на недействителност на търговско дружество
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-24

Иск за отмяна на решение на общото събрание на търговското дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-24

Иск за отмяна на решение на общото събрание на търговското дружество
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-24

Иск за прекратяване на дружество с ограничена отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-24

Иск за прекратяване на дружество с ограничена отговорност по чл. 155, т. 1 ТЗ
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-24

Иск за защита на членство в търговско дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-24

Иск за защита на членство в търговско дружество
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-24

Коментар по ГПК - Общи правила - Глава осма - Такси и разноски - чл. 68 - чл. 84
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Кюркчиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар по ГПК - Общи правила - Глава девета - Глоби - чл. 85 - чл. 93
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Кюркчиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар по ГПК - Особени искови производства - Глава тридесет и втора - Производство по търговски спорове – чл. 365 - 378
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар по ГПК - Особени искови производства - Глава тридесет и трета - Производство по колективни искове – чл. 379 - 388
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар по ГПК - Изпълнително производство - Общи положения - Глава тридесет и седма - Заповедно производство – чл. 410 - 425
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Кюркчиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар по ГПК - Общи правила - Глава осма - Такси и разноски - чл. 68 - чл. 84
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Кюркчиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар по ГПК - Общи правила - Глава девета - Глоби - чл. 85 - чл. 93
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Кюркчиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар по ГПК - Особени искови производства - Глава тридесет и втора - Производство по търговски спорове – чл. 365 - 378
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар по ГПК - Особени искови производства - Глава тридесет и трета - Производство по колективни искове – чл. 379 - 388
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар по ГПК - Изпълнително производство - Общи положения - Глава тридесет и седма - Заповедно производство – чл. 410 - 425
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Кюркчиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09