Автори / източници
Петър Петров, инж.

Намерени 6 документа
подредени по дата на публикуване

Издаване на разрешително за провеждане на обучение на основния персонал за работа с взривни материали
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Петър Петров
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

Издаване на разрешително за допускане до употреба на взривни материали, уреди и съоръжения
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Петър Петров
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

Издаване на разрешително за провеждане на промишлени изпитания на взривни материали
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Петър Петров
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

Издаване на разрешително за проектиране на специални взривни работи
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Петър Петров
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

Издаване на разрешително за извършване на технологични взривни работи
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Петър Петров
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

Регистриране на свидетелства за работа с взривни материали
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Петър Петров
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29