Автори / източници
Агенция по вписванията

Намерени 7 документа
подредени по дата на публикуване

Имотен регистър - Услуги по вписвания
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция по вписванията
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Имотен регистър - Устни справки
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция по вписванията
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Имотен регистър - Писмени справки
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция по вписванията
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Имотен регистър - Издаване на преписи
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция по вписванията
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Имотен регистър - Справки чрез отдалечен достъп с помощта на Интернет
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция по вписванията
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Регистър на имуществените отношения на съпрузите - Обща информация
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция по вписванията
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Регистър на имуществените отношения на съпрузите - Вписване в регистъра
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция по вписванията
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09