Автори / източници
АГКК

Намерени 21 документа
подредени по дата на публикуване

Най-търсени услуги, срокове за предоставяне, цени и необходими документи
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АГКК
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Услуги на АГКК - 1 - Предоставяне на копие от кадастрална карта (без данните за собствеността) в цифров вид
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АГКК
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Услуги на АГКК - 2 - Издаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 от Закона за кадастъра и имотния регистър
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АГКК
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Услуги на АГКК - 3 - Извършване на проверка с контролна компютърна програма, включително и издаване на документ за това
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АГКК
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Услуги на АГКК - 4 - Издаване на скица на поземлен имот или на сграда - самостоятелен обект на собственост
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АГКК
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Услуги на АГКК - 5 - Издаване на схема на самостоятелен обект в сграда
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АГКК
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Услуги на АГКК - 6 - Даване на идентификатор на недвижим имот и нанасянето му в кадастралния регистър на идентификаторите и промените им
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АГКК
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Услуги на АГКК - 7 - Издаване на удостоверение за идентичност на поземлен имот
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АГКК
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Услуги на АГКК - 8 - Предоставяне на копие от кадастрална карта или на част от нея в графичен вид
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АГКК
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Услуги на АГКК - 9 - Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АГКК
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Услуги на АГКК - 11 - Предоставяне на копие в графичен или в цифров вид от оцифрен кадастрален план (без данните за собствеността)
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АГКК
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Услуги на АГКК - 13 - Издаване на препис-извлечение от кадастралния регистър на точките от работната геодезическа основа
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АГКК
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Услуги на АГКК - 14 - Предоставяне на координатите на точките от работната геодезическа основа с придружаващите ги схеми и/или копие от реперните карнети
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АГКК
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Услуги на АГКК - 15 - Предоставяне на списък с координати на подробни точки
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АГКК
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Услуги на АГКК - 16 - Издаване на друго удостоверение
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АГКК
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Услуги на АГКК - 17 - Изработване на схема на самостоятелен обект в сграда
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АГКК
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Услуги на АГКК - 18 - Нанасяне на нови схеми на самостоятелни обекти в сграда, както и на промени в тях
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АГКК
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Услуги на АГКК - 19 - Нанасяне на настъпили промени в кадастралната карта
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АГКК
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Услуги на АГКК - 20 - Изработване на проект за делба на поземлен имот или сграда
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АГКК
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Услуги на АГКК - 23 - Нанасяне на настъпили промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ)
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АГКК
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Нов сайт за електронни административни услуги предоставяни от АГКК
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АГКК
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09