Автори / източници
Виктор Серафимов

Намерени 3 документа
подредени по дата на публикуване

Основанията за прекратяване на процедура по възлагане на обществена поръчка по чл. 39, ал. 1, т. 4-7 ЗОП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

Прекратяване на процедура по възлагане на обществени поръчки по реда на чл. 39, ал. 1 ЗОП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

Новата кодификация на in-house възлагането в европейското и националното законодателство - анализ и съпоставка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29