Автори / източници
Радомир Медникаров

Намерени 3 документа
подредени по дата на публикуване

Обективно съединяване на искове за възстановяване собствеността на земеделски земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Радомир Медникаров
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

Коносамент
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Радомир Медникаров
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

Преклузивните срокове по Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Радомир Медникаров
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27