Автори / източници
Тотка Калчева

Намерени 9 документа
подредени по дата на публикуване

Последици от неизпълнението - Отговорност за неизпълнението
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тотка Калчева
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

Последици от неизпълнението - Обезщетяване на вредите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тотка Калчева
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

Последици от неизпълнението - Иск за реално изпълнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тотка Калчева
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

Последици от неизпълнението - Иск за обезщетение за вреди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тотка Калчева
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

Последици от неизпълнението - Неустойка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тотка Калчева
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

Последици от неизпълнението - Задатък
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тотка Калчева
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

Последици от неизпълнението - Отметнина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тотка Калчева
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

Настоящото изложение е част от книгата „Неизпълнение на договора“ (ИК „Труд и право“), която разглежда в цялост материята на неизпълнението на договора от гледна точка на правоприлагането.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тотка Калчева
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

Обезпечителният характер на иска по чл. 135 от Закона за задълженията и договорите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тотка Калчева
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30