Автори / източници
Деян Драгиев

Намерени 13 документа
подредени по дата на публикуване

Последиците от излизането на Великобритания от Европейския съюз („Брекзит“) върху международния граждански процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Деян Драгиев
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

Правният режим на потребителските спорове съгласно измененията в Гражданския процесуален кодекс от 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Деян Драгиев
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

Изборът на съд по граждански и търговски дела с международен елемент съгласно Хагската конвенция за споразуменията относно избор на съд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Деян Драгиев
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

Съразмерността в принудителното изпълнение съгласно чл. 442а от Гражданския процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Деян Драгиев
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

Спиране на охранително производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Деян Драгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

Необходимото другарство в светлината на Тълкувателно решение № 3/2016 г. на ОСГК на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Деян Драгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

Определяне на размера на иска от съда по чл. 162 ГПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Деян Драгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-26

Разглеждане и обезпечаване на алтернативно обективно съединени искове в гражданския процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Деян Драгиев
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

Алтернативното обективно съединяване на искове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Деян Драгиев
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

Искът за вреди, причинени от обезпечение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Деян Драгиев
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-25

Действие на прехвърлянето (цесията) на вземане върху арбитражна клауза
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Деян Драгиев
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

Обезпечителни мерки върху банкова гаранция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Деян Драгиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

Приложимо право към едностранните сделки според българското международно частно право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Деян Драгиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29