Автори / източници
Христо Досев, д.е.с.

Намерени 118 документа
подредени по дата на публикуване

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>

Коментар по счетоводно приключване и годишна финансова отчетност за 2023 година - Особености на годишното счетоводно приключване в някои специфични отрасли и дейности - Особености на счетоводното отчитане и годишното счетоводно приключване на селскостопан
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-20

Коментар по счетоводно приключване и годишна финансова отчетност за 2023 година - Особености на годишното счетоводно приключване в някои специфични отрасли и дейности - Особености на счетоводното отчитане и годишното счетоводно приключване на търговската
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-20

Коментар по счетоводно приключване и годишна финансова отчетност за 2023 година - Особености на годишното счетоводно приключване в някои специфични отрасли и дейности - Особености на счетоводното отчитане и годишното счетоводно приключване на транспортнат
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-20

За някои промени в административните санкции, налагани за неспазване на счетоводното и данъчното законодателство за 2024 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-19

Коментар на промените в Закона за счетоводството от 19.12.2023 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-26

Представяне на финансовите резултати в отчета за приходите и разходите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-19

Особености на счетоводното отчитане и годишното счетоводно приключване на търговската дейност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-24

Особености на счетоводното отчитане на транспортната дейност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-26

Счетоводно и данъчно третиране на конкретни доставки и дейности - Счетоводно отчитане и представяне на обезценките във финансовите отчети – 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-19

Счетоводно и данъчно третиране на конкретни доставки и дейности - Изисквания при съставяне на приложението към годишния финансов отчет – 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-19

Счетоводно и данъчно третиране на конкретни доставки и дейности - Съхраняване и унищожаване на счетоводната документация - с мисъл за опазване на околната среда – 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-19

Счетоводно и данъчно третиране на конкретни доставки и дейности - Административни санкции, налагани за неспазване на приложимото законодателство – 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-19

Относно счетоводното отчитане на обезценките и представянето им във финансовите отчети
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-14

Задължение за подаване на годишна данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО за 2022 г. и последствия от неизпълнението му
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-16

Административни санкции, налагани за неспазване на счетоводното, данъчното и търговското законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-18

Счетоводно отчитане на продажбата на стока или продукция под цената й на придобиване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-21

Коментар по счетоводно приключване и годишна финансова отчетност за 2022 година - Особености на годишното счетоводно приключване в някои специфични отрасли и дейности - Особености на счетоводното отчитане и годишното счетоводно приключване на строителната
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-02

Коментар по счетоводно приключване и годишна финансова отчетност за 2022 година - Особености на годишното счетоводно приключване в някои специфични отрасли и дейности - Особености на счетоводното отчитане и годишиното счетоводно приключване на хотелиерска
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-02

Коментар по счетоводно приключване и годишна финансова отчетност за 2022 година - Особености на годишното счетоводно приключване в някои специфични отрасли и дейности - Особености на счетоводното отчитане и годишното счетоводно приключване на юридическите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-02

Подаване на годишните отчети за дейността за 2022 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-24

Съхраняване на счетоводната информация в предприятието - видове документи, отговорности и срокове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-20

Изготвяне на годишния финансов отчет - финален етап от годишното счетоводно приключване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

Счетоводно отчитане на строителната дейност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-21

Счетоводно отчитане на хотелиерската и ресторантьорската дейност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-19

Счетоводно отчитане на сделките в чуждестранна валута
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

Счетоводно и данъчно третиране на конкретни доставки и дейности - Счетоводно отчитане на компенсациите за електрическа енергия, включително и при тяхното префактуриране – 2022 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-24

Счетоводно и данъчно третиране на конкретни доставки и дейности - Счетоводно отчитане на сделки в чуждестранна валута – 2022 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-24

Счетоводно и данъчно третиране на конкретни доставки и дейности - Счетоводно отчитане на инвестиционните имоти – 2022 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-24

Счетоводно и данъчно третиране на конкретни доставки и дейности - Счетоводно отчитане на кражбата на активи – 2022 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-24

Счетоводно и данъчно третиране на конкретни доставки и дейности - Счетоводно отчитане и данъчно третиране на авансовите плащания – 2022 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-24

Счетоводно и данъчно третиране на конкретни доставки и дейности - Счетоводната политика - приемане, утвърждаване и възможности за промяна – 2022 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-24

Счетоводно и данъчно третиране на конкретни доставки и дейности - Общи и специфични изисквания при съставянето на годишния финансов отчет – 2022 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-24

Счетоводно отчитане на инвестиционните имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-14

Счетоводно отчитане на събитията, настъпили след датата на изготвяне на годишния финансов отчет
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-17

Счетоводно отчитане и данъчно третиране на авансовите плащания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

Счетоводно отчитане на компенсациите за електрическа енергия, включително и при тяхното префактуриране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-11

Основни въпроси на годишното счетоводно приключване в земеделските предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-15

Счетоводно приключване и годишна финансова отчетност за 2021 година - Особености на годишното счетоводно приключване в някои специфични отрасли и дейности - Особености на счетоводното отчитане и годишното счетоводно приключване на юридическите лица с нест
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-11

Счетоводно приключване и годишна финансова отчетност за 2021 година - Особености на годишното счетоводно приключване в някои специфични отрасли и дейности - Особености на счетоводното отчитане и годишното счетоводно приключване на транспортната дейност –
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-11

Счетоводно приключване и годишна финансова отчетност за 2021 година - Особености на годишното счетоводно приключване в някои специфични отрасли и дейности - Особености на счетоводното отчитане и годишното счетоводно приключване на селскостопанската дейнос
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-11

Годишно счетоводно приключване и изготвяне на ГФО за 2021 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Особености на счетоводното отчитане при придобиване, ремонт и поддръжка на транспортни средства, в контекста на годишното счетоводно приключване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-21

Разпределяне на дивидент и скрито разпределение на печалбата, през призмата на счетоводното и данъчното законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-26

Годишно счетоводно приключване – основни процедури и действия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-15

Особености на счетоводното отчитане на юридическите лица с нестопанска цел
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-10

Дружеството по Закона за задълженията и договорите като предприятие от гледна точка на счетоводното и данъчното законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-06

Счетоводни аспекти на преобразуванията по реда на Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-09

Административни санкции, налагани за неспазване на счетоводното законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-15

Счетоводни и данъчни аспекти на търговията през интернет
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-11

Счетоводно и данъчно третиране на конкретни доставки и дейности - Счетоводни процедури във връзка с изплащането на компенсации и помощи за запазване на заетостта – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-23

Счетоводно и данъчно третиране на конкретни доставки и дейности - Счетоводни аспекти на преобразуванията по реда на Търговския закон – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-23

Счетоводно и данъчно третиране на конкретни доставки и дейности - Счетоводни процедури, свързани с годишното счетоводно приключване и изготвянето на индивидуални и консолидирани финансови отчети – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-23

Счетоводно и данъчно третиране на конкретни доставки и дейности - Административни санкции, налагани за неспазване на счетоводното законодателство – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-23

Счетоводно и данъчно третиране на конкретни доставки и дейности - Изисквания и срокове за подаване на годишните отчети за дейността – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-23

Изисквания и срокове за подаване на годишните отчети за дейността за 2020 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Счетоводно третиране на изплащаните компенсации и помощи, предоставяни с цел запазване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

Коментар на последните изменения в Закона за счетоводството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

Коментар по счетоводното приключване и годишната финансова отчетност за 2020 година - Особености на годишното счетоводно приключване в някои специфични отрасли и дейности - 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-03

Въпроси и отговори от практиката на счетоводителя – 1/2020
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-30

Въпроси и отговори от практиката на счетоводителя – 2/2020
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-30

Въпроси и отговори от практиката на счетоводителя – 3/2020
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-30

Въпроси и отговори от практиката на счетоводителя – 4/2020
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-30

Особености на счетоводното отчитане в хотелиерската и ресторантьорската дейност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-29

Счетоводно отчитане на междуфирмените заеми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

Задължения на счетоводителите, в контекста на процедурата по изплащане на компенсации за запазване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Промени в някои от сроковете, въведени посредством Закона за мерките и действията по време на извънредното положение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

Счетоводно и данъчно третиране на конкретни доставки и дейности - Счетоводни аспекти на бартера – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-07

Счетоводно и данъчно третиране на конкретни доставки и дейности - Изкупуване на предприятието на едноличен търговец – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-07

Счетоводно и данъчно третиране на конкретни доставки и дейности - Данъчни временни разлики - признаване, оценка и представяне в годишния финансов отчет – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-07

Счетоводно и данъчно третиране на конкретни доставки и дейности - Счетоводно отчитане и представяне на провизиите във финансовите отчети – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-07

Счетоводно и данъчно третиране на конкретни доставки и дейности - Счетоводно отчитане и представяне на обезценките във финансовите отчети – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-07

Счетоводно и данъчно третиране на конкретни доставки и дейности - Отчитане и представяне на собствения капитал – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-07

Счетоводно и данъчно третиране на конкретни доставки и дейности - Счетоводни аспекти на междуфирмените заеми – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-07

Счетоводно и данъчно третиране на конкретни доставки и дейности - Счетоводно отчитане и представяне на лихвите във финансовите отчети – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-07

Преглед на промените в Закона за счетоводството, в сила от началото на 2020 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

Отчитане и представяне на собствения капитал във финансовите отчети
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

Счетоводно приключване и годишна финансова отчетност за 2019 година - Особености на годишното счетоводно приключване в някои специфични отрасли и дейности - Счетоводно отчитане на селскостопанската дейност - 2019
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Счетоводно приключване и годишна финансова отчетност за 2019 година - Особености на годишното счетоводно приключване в някои специфични отрасли и дейности - Счетоводно отчитане на строителната дейност - 2019
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Счетоводно приключване и годишна финансова отчетност за 2019 година - Особености на годишното счетоводно приключване в някои специфични отрасли и дейности - Счетоводно отчитане на транспортната дейност - 2019
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

Особености при счетоводното отчитане на транспортната дейност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

Счетоводни аспекти при отчитане на дълготрайните материални активи - придобиване, амортизация, обезценка, ремонт, замяна и отписване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

Преглед на последните промени в Закона за счетоводството, в сила от 07.05.2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

Счетоводно и данъчно третиране на конкретни доставки и дейности - Счетоводни аспекти на лизинга при наемодателите и наемателите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-23

Счетоводно и данъчно третиране на конкретни доставки и дейности - Счетоводни аспекти на получени финансирания и правителствени дарения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-23

Счетоводно и данъчно третиране на конкретни доставки и дейности - Счетоводни аспекти на продажбите на консигнация, посредством интернет сайт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-23

Счетоводно и данъчно третиране на конкретни доставки и дейности - Счетоводни аспекти при отчитане на дълготрайните активи (придобиване, амортизации, обезценка, ремонт, подобрение, освобождаване, замяна и последваща оценка)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-23

Счетоводно и данъчно третиране на конкретни доставки и дейности - Счетоводни аспекти на непаричните вноски (апорт)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-23

Счетоводно и данъчно третиране на конкретни доставки и дейности - Счетоводни аспекти при разпределяне на дивидент, скрито разпределение на печалбата и констатирани счетоводни грешки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-23

Счетоводно и данъчно третиране на конкретни доставки и дейности - Счетоводни аспекти при отчитане на вземания и задължения в чуждестранна валута
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-23

Счетоводно и данъчно третиране на конкретни доставки и дейности - Счетоводни аспекти при съхраняване и унищожаване на счетоводната документация, в контекста на защитата на личните данни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-23

Счетоводно отчитане на лизинговите договори по реда на Националните счетоводни стандарти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

Преглед на промените в Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-21

Годишно счетоводно приключване - Представяне на печалбата или загубата в отчета за приходите и разходите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-30

Счетоводно и данъчно третиране на доходите от рента и аренда в земеделието - т.нар. „пасивни“ доходи на земеделските стопани
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

Съхраняване и унищожаване на счетоводната документация, в контекста на счетоводното и данъчното законодателство, и защитата на личните данни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

Нормативни изисквания за изготвяне на нефинансова декларация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

Счетоводно отчитане и представяне на събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет, в контекста на СС 10
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

Кратък обзор на промените в счетоводното и данъчното законодателство, въведени посредством ЗИДЗДДС, обнародван в ДВ, бр. 97 от 05.12.2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

Касовата наличност - счетоводни последици при констатирани счетоводни грешки,разпределен дивидент и скрито разпределение на печалбата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

Ликвидация на търговски дружества - счетоводни, данъчни и правни изисквания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Досев
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>