Автори / източници
Ивета Михайлова-Джекова

Намерени 4 документа
подредени по дата на публикуване

Проектите, включени в Националния план за действие по заетостта за 2016 г. и реализирани съвместно със социалните партньори - инструмент за справяне с предизвикателствата на пазара на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивета Михайлова-Джекова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

Дуалното обучение в Австрия - инструмент за повишаване на уменията за работа на младите хора и за намаляване на младежката безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивета Михайлова-Джекова
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

Пилотен старт на Национална програма “Клио”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивета Михайлова-Джекова
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

Реализацията на програма “Клио” - стъпка към повишаване на заетостта и опазване на културното наследство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивета Михайлова-Джекова
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29