Автори / източници
Ивайло Димитров

Намерени 9 документа
подредени по дата на публикуване

За приложимостта на отменителния иск по чл. 647, ал. 1, т. 6 от Търговския закон по отношение на договор за особен залог, обезпечаващ собствен дълг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

За субективния елемент на отменителния иск по чл. 59, ал. 3 от Закона за банковата несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26

Действие на прихващането срещу банка, поставена под специален надзор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

Система на исковете по чл. 216, ал. 1 ДОПК - Особености и видови характеристики
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

Относителната недействителност по чл. 216 ДОПК – материалноправни и процесуалноправни аспекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

Основанията за прекратяване на процедура по възлагане на обществена поръчка по чл. 39, ал. 1, т. 4-7 ЗОП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

Прекратяване на процедура по възлагане на обществени поръчки по реда на чл. 39, ал. 1 ЗОП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

Новата кодификация на in-house възлагането в европейското и националното законодателство - анализ и съпоставка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

Към кой момент комисията предлага участник за отстраняване от процедура за възлагане на обществена поръчка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28