Автори / източници
Васил Александров

Намерени 3 документа
подредени по дата на публикуване

По въпроса за приложимата давност за вземанията на лизингодателя срещу лизингополучателя по договор за финансов лизинг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Александров
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-30

За понятието „ползвател на застрахователни услуги“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Александров
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

За свободата на договаряне и тълкуване на комисорната клауза в застрахователните договори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Александров
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31