Автори / източници
Васил Александров

Намерени 6 документа
подредени по дата на публикуване

Може ли да се упражни правото на отказ от договора при даден задатък при незначителност на неизпълнението?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Александров
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

Може ли задатъкът да се намалява поради прекомерност?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Александров
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

Правото на отказ от договора при даден задатък
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Александров
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

По въпроса за приложимата давност за вземанията на лизингодателя срещу лизингополучателя по договор за финансов лизинг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Александров
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-30

За понятието „ползвател на застрахователни услуги“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Александров
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

За свободата на договаряне и тълкуване на комисорната клауза в застрахователните договори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Александров
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31