Автори / източници
Информационен център на ЕС

Намерени 11 документа
подредени по дата на публикуване

Как функционира Съдът на Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Информационен център на ЕС
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26

Пътуване в Европа
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: Информационен център на ЕС
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-19

Пътуване в Европа
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: Информационен център на ЕС
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-19

Пътуване в Европа
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: Информационен център на ЕС
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-19

Пътуване в Европа
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: Информационен център на ЕС
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-19

Пенсионно осигуряване на лица, работещи в държавите – членки на Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Информационен център на ЕС
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

Какво трябва да знаем при пътуване в Европа - права на пътниците, необходими документи, мобилен роуминг, пътна безопасност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Информационен център на ЕС
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

Бъдещето на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. за изпълнение на стратегията “Европа 2020” и за постигане на икономическо, социално и териториално сближаване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Информационен център на ЕС
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

Стратегически приоритети за финансиране по европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. в сферата “Образование, квалификация и заетост за приобщаващ растеж”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Информационен център на ЕС
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

Програмата “ЕРАЗЪМ+” - за стабилно партньорство между образованието и бизнеса (2014-2020 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Информационен център на ЕС
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

Дванадесет нови ключови действия за подобряване живота на гражданите на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Информационен център на ЕС
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31