Автори / източници
Галина Солакова

Намерени 2 документа
подредени по дата на публикуване

Актуални въпроси, касаещи съдебните производства по оспорване на актове по Закона за устройство на територията, съгласно последните изменения (ДВ, бр. 13 от 2017 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Галина Солакова
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-26

Обхват и действие на новия режим на търпимост и узаконяване по § 127 от ПЗР към ЗИД на Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Галина Солакова
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27