Автори / източници
Сергей Христов

Намерени 6 документа
подредени по дата на публикуване

Регистрираните тютюнопроизводители и правото за получаване на парични обезщетения за безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Сергей Христов
Обнародван/Публикуван на: 2000-01-01

Право на обезщетение за безработица при възстановяване на работа в резултат на съдебно решение след получено еднократно обезщетение по реда на ПМС № 100 от 1998 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Сергей Христов
Обнародван/Публикуван на: 1999-12-01

Изплащане на обезщетение за безработица за минал период
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Сергей Христов
Обнародван/Публикуван на: 1999-11-01

Парична помощ при обучение за професионална квалификация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Сергей Христов
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

Обезщетение за безработица при работа по две трудови правоотношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Сергей Христов
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

Право на обезщетение за безработица при преведени вноски във фонд "ПКБ"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Сергей Христов
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01