Автори / източници
Бистра Атанасова

Намерени 6 документа
подредени по дата на публикуване

Принудителното изпълнение върху дялове от ООД – основание за прекратяване на дружеството и членственото правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

Състоянието на неплатежоспособност на търговците – критерии за установяване и начална дата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

Производството по несъстоятелност спрямо банкова институция - материални и процесуалноправни предпоставки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

Осребряване на имуществото на длъжника в производството по несъстоятелност - принципи, предпоставки и способи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

Защита на търговците при „кражба на фирма” по настоящата уредба на Закона за търговския регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

Процесуални и регистърни проблеми в практиката на съдилищата по чл. 25 от Закона за търговския регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29