Автори / източници
Теодора Тодорова

Намерени 10 документа
подредени по дата на публикуване

Корпоративната социална отговорност - добри национални и международни практики
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

Перспективи за развитие на политиката по корпоративна социална отговорност в България през следващата 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

Политиката по социална икономика и социално предприемачество в България през 2016-2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

Социалните предприятия в системата за превенция и противодействие на детската престъпност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

Политиката в подкрепа на социалната икономика през 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

Линията на бедност в България за 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

Социалните предприятия в България - иновативен модел за заетост и социално включване. База данни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

Социалното предприемачество - средство за местно развитие, намаляване на младежката безработица и удовлетворяване на социалните потребности
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

Планът за действие по социална икономика 2014 - 2015 г. - едно ново разбиране за социалното предприемачество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

Линията на бедност за България за 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29