Автори / източници
Тодор Тодоров

Намерени 9 документа
подредени по дата на публикуване

За тенденцията за повишаване на банковите такси у нас
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-29

Какво трябва да се има предвид, когато се правят плащания извън страната
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

Къде да инвестираме парите си? Банков депозит или държавни ценни книжа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

Условията на труд и работната заплата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

Трудова злополука ­ осигуряване, разследване, профилактика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2002-04-01

За размера на средствата за безплатна предпазна храна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01

Категоризацията на труда при пенсиониране - едно от предизвикателствата към пенсионната реформа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

По приложението на Наредбата за безплатно работно и униформено облекло
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 1998-07-01

Обществените ангажименти на синдикатите за осигуряването на безопасност и здраве при работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01