Автори / източници
Галя Георгиева

Намерени 5 документа
подредени по дата на публикуване

Модели за управление на етажната собственост при една от формите за нейното управление - общо събрание на собствениците и сдружение на собствениците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Галя Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-30

Отчитане на сделките за придобиване на материали при митнически режим „активно усъвършенстване с отложено плащане“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Галя Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

Последващо оценяване на нетекущите материални активи по модела на цената на придобиване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Галя Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

Последващо оценяване на нетекущите материални активи по модела на преоценката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Галя Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

Амортизационните квоти - Разпределение и преизчисление
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Галя Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-28