Автори / източници
Нейко Димитров

Намерени 8 документа
подредени по дата на публикуване

Вещен статут на павилиона със сглобяема метална конструкция върху бетонна основа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нейко Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

Твърдението за намерение за своене в исковия процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нейко Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

Съдържание на намерението за своене
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нейко Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

Правен статут на гаража за един автомобил
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нейко Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

Твърдението за придобиване, на което се основава иск за собственост върху недвижим имот – предмет на конститутивно съдебно решение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нейко Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

Твърдението за реституция по ЗСПЗЗ, на което се основава иск за собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нейко Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

Твърдението за договорно придобиване, на което се основава иск за собственост върху недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нейко Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

Правен интерес за предявяване на иска по чл. 108 ЗС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нейко Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30