Автори / източници
Даниел Вълчев

Намерен 1 документ

Анализ на справедливата стойност при оценка на некотирани малцинствени участия и търговски права съгласно МСФО 13 Оценяване по справедлива стойност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниел Вълчев
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30