Автори / източници
Татяна Кичева, д-р

Намерен 1 документ

Ролята на вътрешните комуникации за успешното управление на човешките ресурси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Татяна Кичева
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30