Автори / източници
Наталия Ефремова

Намерен 1 документ

Комитетът за наблюдение на ОП „Развитие на човешките ресурси“ одобри преразпределяне на спестения финансов ресурс към действащите схеми за заетост и обучение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Наталия Ефремова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28