Автори / източници
Мария Маринова

Намерен 1 документ

Практическото приложение на чл. 19, ал. 2 и 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Илиана Данаилова
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31