Автори / източници
Димо Ламбринов

Намерени 42 документа
подредени по дата на публикуване

Сумирано изчисляване на работното време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димо Ламбринов
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

Допълнително трудово възнаграждение и увеличено заплащане за положен нощен труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димо Ламбринов
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

Заплащане на положен извънреден труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димо Ламбринов
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

Допълнително трудово възнаграждение на персонала, зает в системата на Народната просвета
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димо Ламбринов
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

Допълнително материално стимулиране за изпълнени клинични пътеки в лечебните заведения за болнична помощ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димо Ламбринов
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

Нови размери на заплатите в бюджетните организации и дейности
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димо Ламбринов
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

Определяне размера на индивидуалната брутна работна заплата чрез договаряне и начин на нейното изплащане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димо Ламбринов
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

Работната заплата в лечебните заведения през 2006 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димо Ламбринов
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

Промяна при допълнителното трудово възнаграждение за вредни и други специфични условия на труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димо Ламбринов
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

Промени в размерите на заплатите в бюджетните организации и дейности
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димо Ламбринов
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

Работната заплата в лечебните заведения през 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димо Ламбринов
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

Промени в размерите на работните заплати на заетите в системите на силовите министерства и в министерствата със звена с подобни функции през 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димо Ламбринов
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

Средствата за работна заплата в държавните дивечовъдни станции през 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димо Ламбринов
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

Работната заплата в лечебните заведения през 2004 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димо Ламбринов
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

База за определяне на допълнителното възнаграждение за продължителна работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димо Ламбринов
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

Особености при образуването на средствата за работна заплата в търговските дружества ­ лечебни заведения през 2003 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димо Ламбринов
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

Работната заплата в търговско дружество с преобладаващо държавно участие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димо Ламбринов
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

Работната заплата в лечебно заведение за извънболнична помощ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димо Ламбринов
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

Образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества ­ лечебни заведения за извънболнична помощ, с над 50 на сто държавно или общинско участие през 2003 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димо Ламбринов
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

Размерът на еднократното допълнително възнаграждение ­ пропорционално на отработените дни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димо Ламбринов
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

Някои особености при прилагане на Наредбата за образуване на средствата за работна заплата през 2003 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димо Ламбринов
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

Допълнително възнаграждение за работа по клинични пътеки в медицинско заведение за болнична помощ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димо Ламбринов
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

База за определяне размера на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димо Ламбринов
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

Увеличено заплащане за нощен труд и допълнително трудово възнаграждение за нощен труд при смесени нощни смени
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димо Ламбринов
Обнародван/Публикуван на: 2002-12-01

Санкции при неспазване на наредбата за регулиране нарастването на средствата за заплати
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димо Ламбринов
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

Отново по допълнителното възнаграждение за продължителна работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димо Ламбринов
Обнародван/Публикуван на: 2002-05-01

Средствата за работна заплата в лечебни заведения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димо Ламбринов
Обнародван/Публикуван на: 2002-04-01

Средствата за работна заплата в търговските дружества с доминираща държавна или общинска собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димо Ламбринов
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Заплащането на труда в условията на удължено работно време, регламентирани в чл. 136а КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димо Ламбринов
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

Образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества ­ лечебни заведения през 2001 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димо Ламбринов
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

Новата наредба за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества през 2001 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димо Ламбринов
Обнародван/Публикуван на: 2001-05-01

Средствата за работна заплата в търговските дружества - лечебни заведения през 2000 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димо Ламбринов
Обнародван/Публикуван на: 2001-02-01

Работната заплата и годишното счетоводно приключване в търговските дружества за 2000 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димо Ламбринов
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

Вътрешни правила за работната заплата в търговските дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димо Ламбринов
Обнародван/Публикуван на: 2000-09-01

Икономически и социални функции на минималната работна заплата за страната
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димо Ламбринов
Обнародван/Публикуван на: 2000-04-01

Нови моменти в Наредбата за образуване на средствата за работна заплата през 2000 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димо Ламбринов
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

Образуване на средствата за работна заплата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димо Ламбринов
Обнародван/Публикуван на: 1999-10-01

Въпроси и отговори по прилагането на Наредбата за образуване на средствата за работна заплата през 1999 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димо Ламбринов
Обнародван/Публикуван на: 1999-10-01

Начисляване и изплащане възнаграждения на съдруждици
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димо Ламбринов
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01

Въпроси и отговори по приложението на наредбата за образуване на средствата за работна заплата през 1998 г., приета с ПМС №20 от 23.01.1998 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димо Ламбринов
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01

За някои акценти, свързани с колективното договаряне на работната заплата в търговските дружества през 1998 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димо Ламбринов
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

Новият механизъм за образуване на средствата за работна заплата в държавния сектор на материалната сфера през 1998 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димо Ламбринов
Обнародван/Публикуван на: 1998-02-01