Автори / източници
Георги Николов, д.е.с.

Намерен 1 документ

Относно класифицирането на привилегированите акции като инструмент на собствения капитал, или като пасив
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Николов
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30