Автори / източници
Надежда Гаджанова

Намерени 20 документа
подредени по дата на публикуване

Осигуряване на паркоместа при преустройство и промяна в предназначението на обекти в съществуваща сграда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Гаджанова
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-15

Премахване на „временни строежи“, разрешени по чл. 120, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за териториално и селищно устройство (отм.) при действието на ЗУТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Гаджанова
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Отклонение от одобрения инвестиционен проект
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Гаджанова
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

Мога ли да трансформирам балкон или тераса в затворена използваема площ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Гаджанова
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

Има ли право всяко лице на достъп до информация за строителните книжа на сграда - чужда собственост, по Закона за достъп до обществена информация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Гаджанова
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

Как да се защитя от незаконно изградената ограда в имота ми?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Гаджанова
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

Съществени и несъществени изменения на фасадата на сграда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Гаджанова
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

Обжалване на виза за проектиране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Гаджанова
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

Необходимо ли е разрешение за строеж при ремонт на покрив
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Гаджанова
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

Подлежи ли на премахване строеж, извършен при съществено отклонение от одобрения инвестиционен проект
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Гаджанова
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

Характер на срока за узаконяване и издаване на удостоверения за търпимост на незаконните строежи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Гаджанова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

Специфика на административнонаказателното производство по чл. 232, ал. 2 ЗУТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Гаджанова
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

Прилагане на параграф 126 от ПЗР на ЗИДЗУТ при изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Гаджанова
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

Търпим строеж ли е гаражната клетка?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Гаджанова
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

„Маловажен случай“ на административно нарушение в административнонаказателното производство по ЗУТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Гаджанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

Споразумението. Приложимост, съобразно Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Гаджанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

Спорни моменти в производствата по Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Гаджанова
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

Статут на гаражните клетки след последните промени в Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Гаджанова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

Оспорване на някои административни актове по ЗУТ пред особена юрисдикция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Гаджанова
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

Производството по премахване на незаконни строежи, съобразно § 126 от ПЗР на ЗИДЗУТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Гаджанова
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29