Автори / източници
Анелия Татарова

Намерени 8 документа
подредени по дата на публикуване

Най-интересните данъчни решения на Съда на Европейския съюз по преюдициални запитвания от 2015 г. и началото на 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анелия Татарова
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

Командироване на служители в рамките на ЕС - практически поглед върху определяне на приложимото осигурително законодателство съгласно европейските правила
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анелия Татарова
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

Най-интересните данъчни решения на Съда на Европейския съюз по преюдициални запитвания от 2014 и началото на 2015 г. - Преглед на практиката на СЕС по преюдициални запитвания в областта на данъчното право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анелия Татарова
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

Най-интересните данъчни решения на Съда на Европейския съюз по преюдициални запитвания от втората половина на 2013 г. и началото на 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анелия Татарова
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

Най-интересните данъчни решения на Съда на Европейския съюз от първата половина на 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анелия Татарова
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30

Изисквания към фактурите и тяхното гарантиране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анелия Татарова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

Новите правила за фактуриране,в сила от 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анелия Татарова
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

Най-интересните данъчни решения на Съда на Европейския съюз за 2012 г. и началото на 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анелия Татарова
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26