Автори / източници
Александра Гаврилова

Намерени 4 документа
подредени по дата на публикуване

Фирмената култура и управлението на човешките ресурси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александра Гаврилова
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

Лидерство и мениджмънт - Сходни черти и различия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александра Гаврилова
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-28

Правилникът за вътрешния трудов ред - Съдържание и същност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александра Гаврилова
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

Вътрешните правила за работната заплата - Съдържание и същност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александра Гаврилова
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26