Автори / източници
Митьо Кисьов

Намерени 26 документа
подредени по дата на публикуване

Допълнително задължително пенсионно осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Митьо Кисьов
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

Нова инструкция за паричните помощи за профилактика и рехабилитация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Митьо Кисьов
Обнародван/Публикуван на: 2002-05-01

Нови моменти в задълженията на осигурителите и самоосигуряващите са лица през 2002 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Митьо Кисьов
Обнародван/Публикуван на: 2002-04-01

Промени в закона за здравното осигуряване(в сила от 1 януари 2002 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Митьо Кисьов
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Определяне на окончателния размер на осигурителния доход за 2001 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Митьо Кисьов
Обнародван/Публикуван на: 2002-02-01

Трудова злополука ­ установяване, обезщетения и пенсии
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Митьо Кисьов
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01

Трудова злополука ­ установяване, обезщетения и пенсии
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Митьо Кисьов
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01

Пенсиониране при запазено право по отменения Закон за пенсиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Митьо Кисьов
Обнародван/Публикуван на: 2001-11-01

Допълнителна осигурителна вноска във фонд “Трудова злополука и професионална болест”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Митьо Кисьов
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

Изплащане на пенсиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Митьо Кисьов
Обнародван/Публикуван на: 2001-09-01

Някои особености при наследствените пенсии на учащи се
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Митьо Кисьов
Обнародван/Публикуван на: 2001-07-01

Новата наредба за реда за съобщаване, регистриране и потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Митьо Кисьов
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

Наредба за осигурителните каси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Митьо Кисьов
Обнародван/Публикуван на: 2001-05-01

Пенсии , несвързани с трудова дейност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Митьо Кисьов
Обнародван/Публикуван на: 2001-03-01

Времето за обучение - осигурителен стаж от трета категория
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Митьо Кисьов
Обнародван/Публикуван на: 2000-12-01

Най-дългият задължителен стаж за инвалидна пенсия стана 5 години
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Митьо Кисьов
Обнародван/Публикуван на: 2000-11-01

Промени в кодекса за Задължителното обществено осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Митьо Кисьов
Обнародван/Публикуван на: 2000-09-01

Социално осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Митьо Кисьов
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

Още за трудовия стаж при пенсиониране - въпроси и отговори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Митьо Кисьов
Обнародван/Публикуван на: 1998-04-01

Въпроси и отговори по последното изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за пенсиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Митьо Кисьов
Обнародван/Публикуван на: 1998-03-01

Създаване на осигурителни каси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Митьо Кисьов
Обнародван/Публикуван на: 1998-02-01

Пенсионирането на едноличен търговец
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Митьо Кисьов
Обнародван/Публикуван на: 1998-02-01

При временно пребиваване в друго населено място пенсията може да се превежда на временен адрес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Митьо Кисьов
Обнародван/Публикуван на: 1998-02-01

Пенсията може да се изплати на упълномощено лице при представяне на пълномощно
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Митьо Кисьов
Обнародван/Публикуван на: 1998-02-01

Пенсиите могат да се превеждат по разплащателен или детски влог в ДСК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Митьо Кисьов
Обнародван/Публикуван на: 1998-02-01

Нов размер на социалната пенсия и увеличени пенсии от 1 януари 1998 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Митьо Кисьов
Обнародван/Публикуван на: 1998-01-01