Автори / източници
Иван Антонов

Намерени 3 документа
подредени по дата на публикуване

Промените в ДОПК в областта на административното сътрудничество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Антонов
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

Автоматичен обмен на финансова информация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Антонов
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26

Промените в ДОПК, свързани с обмена на информация с други държави - членки на Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Антонов
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28