Автори / източници
Михаил Илиев

Намерени 6 документа
подредени по дата на публикуване

Промените в Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Илиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

Новата правна уредба на командироването и изпращането на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Илиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

Процедури за достъп на граждани на трети държави до пазара на труда в Република България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Илиев
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

Минимални ставки на заплащане и командировъчни пари при командироване на работници и служители в рамките на предоставянето на услуги в страните от ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Илиев
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

Кога трудов стаж, придобит на територията на трети страни, не може да бъде признат и зачетен по българското законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Илиев
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

Какъв неплатен отпуск се полага за отглеждане на дете до 8-годишна възраст по чл. 167а от Кодекса на труда, когато един от двамата родители работи по трудово правоотношение в чужбина?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Илиев
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30