Автори / източници
Таня Стивасарева

Намерен 1 документ

Стажантските договори - Възможно решение на проблемите с младежката заетост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Стивасарева
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30