Автори / източници
Светослав Йорданов

Намерени 10 документа
подредени по дата на публикуване

Представлява ли предявяването на частичен иск действие, което спира или прекъсва погасителната давност за останалата част от вземането
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

Неизпълнението на договорно задължение като основание за отказ на застрахователя за заплащане на обезщетение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-26

Трансформиране на престацията за издръжка и гледане в парична
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

Ретроактивно покритие на застрахователния договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

Допустимост на косвения съдебен контрол на съдебното решение по чл. 14, ал. 3 ЗСПЗЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

Нови моменти при предявяване на пряк иск срещу застрахователя по застраховка „Гражданска отговорност“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

Член 30, ал. 2 от Закона за наследството през призмата на Тълкувателно решение № 3 от 2013 г. на ОСГК на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

Констативният протокол, издаван от пътна полиция при ПТП - излишна необходимост?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

Придобиване на вещта от лизингополучателя при липса на съгласие от страна на лизингодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

Противоконституционна ли е разпоредбата на чл. 239, ал. 4 ЗУТ?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30