Автори / източници
Ани Димитрова

Намерени 5 документа
подредени по дата на публикуване

Трудов договор със срок за изпитване може да бъде прекратен без предизвестие само от страната, в чиято полза е уговорен срокът за изпитване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ани Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

Работещите студенти в редовна форма на обучение нямат право на платен отпуск за обучение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ани Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

Право на обезщетение за безработица имат лицата, които не упражняват трудова дейност, за която подлежат на осигуряване по чл. 4 КСО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ани Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

Право на обезщетение за безработица имат лицата, които не упражняват трудова дейност, за която подлежат на осигуряване по чл. 4 КСО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ани Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

При преобразуване на предприятието съществуващите трудови правоотношения се запазват
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ани Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30