Автори / източници
Емил Радев

Намерени 4 документа
подредени по дата на публикуване

Нова директива за използването на финансова информация в Европейския съюз - стъпка напред за европейската сигурност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Радев
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

Новият европейски инструмент за разследване на сделки и измами, засягащи бюджета на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Радев
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

Нови законодателни разрешения в Закона за търговския регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Радев
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

Новият Закон за публично-частното партньорство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Радев
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28