Автори / източници
Людмил Дамянов

Намерени 5 документа
подредени по дата на публикуване

Осигуряване на достъпна архитектурна среда съобразно изискванията на ЗУТ и специалната нормативна уредба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмил Дамянов
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

Актуални въпроси на съгласувателния режим при устройственото планиране и разрешаване на строителството в защитени територии за опазване на културното наследство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмил Дамянов
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

Строителство без необходимост от издаване на разрешение за строеж и издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмил Дамянов
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

Действащата нормативна уредба на оградите - правни и практически проблеми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмил Дамянов
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

Срокът за оспорване на мълчаливи откази за издаване на индивидуални административни актове по Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмил Дамянов
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28