Автори / източници
Анна Савова

Намерен 1 документ

Нова процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Агенцията за социално подпомагане по ОП "Развитие на човешките ресурси" "Да не изоставяме нито едно дете" - Разкриване на социални услуги в общността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анна Савова
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28