Автори / източници
Йордан Близнаков, доц. д-р

Намерени 33 документа
подредени по дата на публикуване

Какво трябва да знаете за осигуряването и застраховането на човешките ресурси? - Какво е мястото на разходите за осигуряване и застраховане в разходите на предприятието за човешки ресурси?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йордан Близнаков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Какво трябва да знаете за осигуряването и застраховането на човешките ресурси? - Какво трябва да знаете за стабилизирането на осигурителните и застрахователните системи?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йордан Близнаков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Какво трябва да знаете за осигуряването и застраховането на човешките ресурси? - Кои осигурителни системи функционират у нас?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йордан Близнаков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Какво трябва да знаете за осигуряването и застраховането на човешките ресурси? - Какво трябва да знаете за пенсионноосигурителната система?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йордан Близнаков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Какво трябва да знаете за осигуряването и застраховането на човешките ресурси? - Каква е системата за осигуряване при трудова злополука и професионална болест?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йордан Близнаков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Какво трябва да знаете за осигуряването и застраховането на човешките ресурси? - Какво трябва да знаете за системата за осигуряване при безработица?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йордан Близнаков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Какво трябва да знаете за осигуряването и застраховането на човешките ресурси? - Кои са фондовете на държавното обществено осигуряване?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йордан Близнаков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Какво трябва да знаете за осигуряването и застраховането на човешките ресурси? - Какво представлява осигуряването чрез Учителски пенсионен фонд?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йордан Близнаков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Какво трябва да знаете за осигуряването и застраховането на човешките ресурси? - Какво трябва да знаете за здравноосигурителната система?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йордан Близнаков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Какво трябва да знаете за осигуряването и застраховането на човешките ресурси? - Как се извършва осигуряването на наети лица?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йордан Близнаков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Какво трябва да знаете за осигуряването и застраховането на човешките ресурси? - Как се извършва осигуряването на самоосигуряващи се лица и на лица, работещи без трудови правоотношения?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йордан Близнаков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Какво трябва да знаете за осигуряването и застраховането на човешките ресурси? - Каква е системата за гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йордан Близнаков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Какво трябва да знаете за осигуряването и застраховането на човешките ресурси? - Какво трябва да знаете за осигуряването през 2013 г.?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йордан Близнаков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Какво трябва да знаете за осигуряването и застраховането на човешките ресурси? - Какво трябва да знаете за системата на застраховане?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йордан Близнаков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Какво трябва да знаете за осигуряването и застраховането на човешките ресурси? - Какви са същността и особеностите на застраховането?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йордан Близнаков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Какво трябва да знаете за осигуряването и застраховането на човешките ресурси? - Какви са видовете застраховки?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йордан Близнаков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Какво трябва да знаете за осигуряването и застраховането на човешките ресурси? - Какво представлява застраховането на човешките ресурси?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йордан Близнаков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Какво трябва да знаете за осигуряването и застраховането на човешките ресурси? - Кои са основните видове застраховки на човешките ресурси?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йордан Близнаков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Какво трябва да знаете за осигуряването и застраховането на човешките ресурси? - Как се организира задължителното застраховане на работниците и служителите за риска „Трудова злополука“?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йордан Близнаков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Как можете да мотивирате работниците и служителите? - Какво означава мотивация и мотивация за труд?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йордан Близнаков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Как можете да мотивирате работниците и служителите? - Кои са основните мотивационни фактори, които оказват влияние върху мотивацията на работниците и служителите?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йордан Близнаков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Как можете да мотивирате работниците и служителите? - Кои са видовете мотивация за труд и какво трябва да знаете за мотивационния процес?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йордан Близнаков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Как можете да мотивирате работниците и служителите? - Кои са мотивационните модели, които можете да използвате във вашата дейност по управление на човешките ресурси?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йордан Близнаков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Как можете да мотивирате работниците и служителите? - Кои са основните видове мотивационни теории, които може да използвате в дейността си по управление на човешките ресурси?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йордан Близнаков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Как можете да мотивирате работниците и служителите? - Кои са основните видове мотивационни теории за потребностите (съдържателни теории за мотивацията), които може да използвате при управлението на човешките ресурси?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йордан Близнаков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Как можете да мотивирате работниците и служителите? - Кои са основните видове теории за мотивационния процес, които може да използвате при управлението на човешките ресурси?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йордан Близнаков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Как можете да мотивирате работниците и служителите? - Какви практически изводи могат да се направят за приложението на мотивационните теории за потребностите?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йордан Близнаков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Как можете да мотивирате работниците и служителите? - Какви практически изводи могат да се направят за приложението на теориите за мотивационния процес?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йордан Близнаков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Как можете да мотивирате работниците и служителите? - Какво представлява и как можете да използвате мотивационния профил на персонала във Вашето предприятие?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йордан Близнаков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Как можете да мотивирате работниците и служителите? - Кои са основните управленски подходи за мотивация на работниците и служителите и за създаване на активна мотивационна среда?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йордан Близнаков
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Основни мотивационни фактори и тяхното влияние върху поведението на работниците и служителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йордан Близнаков
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

Разработване и приложение на мотивационния профил на персонала
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йордан Близнаков
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

За мотивацията и мотивационните фактори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йордан Близнаков
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28