Автори / източници
Красена Стоименова

Намерени 20 документа
подредени по дата на публикуване

Изборът на промяна в осигуряването във фонд “Пенсии” на ДОО или в универсален пенсионен фонд е свободен и информиран
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красена Стоименова
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

За пенсията за осигурителен стаж и възраст в намален размер не е предвидена нито допълнителна, нито по-висока по размер осигурителна вноска за фонд “Пенсии”, поради това тя се отпуска в по-нисък размер пожизнено
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красена Стоименова
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

Промени в наредбите по прилагането на Кодекса за социално осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красена Стоименова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

Промени в Кодекса за социално осигуряване за подобряване адекватността на пенсиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красена Стоименова
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

Новата Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” и за обмен на информация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красена Стоименова
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

Приета е нова Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красена Стоименова
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-25

Нов размер на социалната пенсия за старост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красена Стоименова
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

Промени в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване и в Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красена Стоименова
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

Промени в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красена Стоименова
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

Новата Наредба за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красена Стоименова
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

Новата Наредба за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красена Стоименова
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

Новата Наредба за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красена Стоименова
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

Периодът на обучение на специализантите за придобиване на специалност в системата на здравеопазването се зачита за трудов и за осигурителен стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красена Стоименова
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

Всички работещи по трудово правоотношение подлежат на социално осигуряване, включително и работещите по трудов договор пенсионери
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красена Стоименова
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

Еднократната помощ при смърт на осигурено лице за 2012 г. е 540 лв.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красена Стоименова
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

Какви отпуски за обучение са предвидени в Кодекса на труда?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красена Стоименова
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

Отпускът за гледане на дете до 2 години се прекратява от деня, в който детето започне реално да посещава детска ясла
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красена Стоименова
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

Положеният общественополезен труд от осъдените на лишаване от свобода не се зачита за трудов и осигурителен стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красена Стоименова
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

Времето, през което лицето е получавало обезщетение за безработица, се зачита за осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красена Стоименова
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

Работничката или служителката има право на отпуск поради бременност и раждане в размер на 410 дни за всяко дете
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красена Стоименова
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31